Genetic and environmental variation in clutch size of the great tit (Parus major)

A.J. Van Noordwijk, J.H. Van Balen, W. Scharloo

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  310 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)342-372
  TijdschriftNetherlands Journal of Zoology
  Volume31
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1981

  Citeer dit