Genetic and Phenotypic Characterization of in-Host Developed Azole-Resistant Aspergillus flavus Isolates

Jochem B. Buil, Jos Houbraken, Monique H. Reijers, Jan Zoll, Maurizio Sanguinetti, Jacques F. Meis, Paul. E. Verweij, Willem J. G. Melchers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-16
Aantal pagina's16
TijdschriftJournal of Fungi
Volume7
Nummer van het tijdschrift164
DOI's
StatusGepubliceerd - mrt. 2021

Citeer dit