Genetic and phenotypic responses to genomic selection for timing of breeding in a wild songbird

Irene C. Verhagen (Co-auteur), P. Gienapp, V. Laine, Elizabeth van Grevenhof, A.C. Mateman, K. van Oers, M.E. Visser

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

15 Citaten (Scopus)
153 Downloads (Pure)

Zoekresultaten