Genetic background modifies phenotypic and transcriptional responses in a C. elegans model of -synuclein toxicity

Yiru A. Wang, Basten L. Snoek, Mark G. Sterken, Joost A. G. Riksen, Jana J. Stastna, Jan E. Kammenga, Simon C. Harvey

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftBMC Genomics
Volume20
DOI's
StatusGepubliceerd - 20 mrt 2019
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit