Genetic barcodes allow traceability of CRISPR/Cas9-derived Aspergillus niger strains without affecting their fitness

Sandra Garrigues, Roland S. Kun, Ronald P. de Vries

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)673-684
TijdschriftCurrent Genetics
Volume67
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - aug. 2021

Citeer dit