Genetic composition of cultured and wild mussels Mytilus from The Netherlands and transfers from Ireland and Great Britain

T. Kijewski, J.W.M. Wijsman, H. Hummel, R. Wenne

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  2 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)292-296
  TijdschriftAquaculture
  Volume287
  Nummer van het tijdschrift3-4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2009

  Citeer dit