Genetic contribution to variation in cognitive function: An fMRI study in twins.

J.W. Koten, G. Wood, P. Hagoort, R. Goebel, P. Propping, K. Willmes, D.I. Boomsma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1737-1740
TijdschriftScience Magazine
Volume323
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit