Genetic deletion of Abcc6 disturbs cholesterol homeostasis in mice

Bettina Ibold, Janina Tiemann, Isabel Faust, Uta Ceglarek, Julia Dittrich, Theo G M F Gorgels, Arthur A B Bergen, Olivier Vanakker, Matthias Van Gils, Cornelius Knabbe, Doris Hendig

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

37 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Genetic deletion of Abcc6 disturbs cholesterol homeostasis in mice'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences