Genetic differentiation in Plantago major L. in growth and P uptake under conditions of P limitation

R. Baas, M.L. Van Beusichem

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)185-192
  TijdschriftPlant and Soil
  Volume123
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit