Genetic Dissection of Morphometric Traits Reveals that Phytochrome B Affects Nucleus Size and Heterochromatin Organization in Arabidopsis thaliana

Basten L Snoek, Penka Pavlova, Federico Tessadori, Anton J M Peeters, Clara Bourbousse, Fredy Barneche, J Hans de Jong, Paul F Fransz, Martijn van Zanten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Genetic Dissection of Morphometric Traits Reveals that Phytochrome B Affects Nucleus Size and Heterochromatin Organization in Arabidopsis thaliana'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences