Genetic erosion in Salvia pratensis and Scabiosa columbria

N.J. Ouborg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)406
  TijdschriftActa Botanica Neerlandica
  Volume39
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit