Genetic Identification of Hyalodaphnia Species and Interspecific Hybrids

R. Billiones, G.M. Brehm, J. Klee, K. Schwenk

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Genetic Identification of Hyalodaphnia Species and Interspecific Hybrids'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences