Genetic regulation of angiogenesis and lymphangiogenesis

F.L. Bos

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

137 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Erasmus Universiteit Rotterdam
Begeleider(s)/adviseur
  • Duncker, D.J.G.M., Promotor, Externe Persoon
  • Schulte-Merker, Stefan, Promotor
Datum van toekenning19 okt. 2011
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit