Genetic regulation of vascular development - building the Zebrafish Vascular Tree

R. Herpers

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Niet gedefinieerd
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
Begeleider(s)/adviseur
  • Schulte-Merker, Stefan, Promotor
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit