Genetic relatedness versus biological compatibility between Aspergillus fumigatus and related species

Janyce A Sugui, Stephen W Peterson, Abigail Figat, Bryan Hansen, Robert A Samson, Emilia Mellado, Manuel Cuenca-Estrella, Kyung J Kwon-Chung

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Genetic relatedness versus biological compatibility between Aspergillus fumigatus and related species'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences