Genetic variability and relationships for populations of Cerastoderma edule and C. glaucum complex

H. Hummel, M. Wolowicz, R.H. Bogaards

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)81-89
  TijdschriftNetherlands Journal of Sea Research
  Volume33
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit