GENETIC VARIABILITY OF BRAZILIAN ISOLATES OF Alternaria alternata DETECTED BY AFLP AND RAPD TECHNIQUES

Francisco Dini-Andreote, Vivian Cristina Pietrobon, Fernando Dini Andreote, Aline Silva Romao, Marcel Bellato Sposito, Welington Luiz Araujo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)670-677
TijdschriftBrazilian Journal of Microbiology
Volume40
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - sep. 2009
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit