Genetic variation in Asterionella formosa (Bacillariophyceae) is it linked to frequent epidemics of host-specific parasitic fungi?

A. De Bruin, B.W. Ibelings, M. Rijkeboer, Michaela Brehm, E. Van Donk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Genetic variation in Asterionella formosa (Bacillariophyceae) is it linked to frequent epidemics of host-specific parasitic fungi?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences