Genetic variation in defense chemistry in wild cabbages affects herbivores and their endoparasitoids

R. Gols, R. Wagenaar, T. Bukovinszky, N.M. Van Dam, M. Dicke, J.M. Bullock, J.A. Harvey

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  182 Citaten (Scopus)
  474 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Genetic variation in defense chemistry in wild cabbages affects herbivores and their endoparasitoids'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences