Genetic variation in egg dimensions in natural populations of the Great Tit

A.J. Van Noordwijk, L.C.P. Keizer, J.H. Van Balen, W. Scharloo

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  347 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)221-232
  TijdschriftGenetica
  Volume55
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1981

  Citeer dit