Genetic variation in plant chemistry: consequences for plant-insect interactions

M. Van Geem

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor (dr.)
Toekennende instantie
  • Wageningen University
Begeleider(s)/adviseur
  • van der Putten, Wim H., Promotor
  • Harvey, Jeff A., Promotor
  • Gols, Rieta, Co-promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning20 apr. 2016
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit