Genetic variation in variability: phenotypic variability of fledging weight and its evolution in a songbird population

H.A. Mulder, P Gienapp, ME Visser

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

168 Downloads (Pure)

Zoekresultaten