Genetic variation in variability: phenotypic variability of fledging weight and its evolution in a songbird population

H.A. Mulder, P Gienapp, ME Visser

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

167 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Genetic variation in variability: phenotypic variability of fledging weight and its evolution in a songbird population'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology