Genetics of Male-Sterility in Gynodioecious Plantago-Coronopus .2. Nuclear Genetic-Variation

H.P. Koelewijn, J.M.M. Van Damme

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Genetics of Male-Sterility in Gynodioecious Plantago-Coronopus .2. Nuclear Genetic-Variation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences