Genome and physiology of the ascomycete filamentous fungus Xeromyces bisporus, the most xerophilic organism isolated to date

Su-Lin L Leong, Henrik Lantz, Olga V Pettersson, Jens C Frisvad, Ulf Thrane, Hermann J Heipieper, Jan Dijksterhuis, Manfred Grabherr, Mats Pettersson, Christian Tellgren-Roth, Johan Schnürer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  25 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Genome and physiology of the ascomycete filamentous fungus Xeromyces bisporus, the most xerophilic organism isolated to date'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences

  Medicine & Life Sciences