Genome-based discovery, structure prediction and functional analysis of cyclic lipopeptide antibiotics in Pseudomonas species

I. De Bruijn, M.J.D. De Kock, M. Yang, P. De Waard, T.A. Van Beek, J.M. Raaijmakers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)417-428
Aantal pagina's12
TijdschriftMolecular Microbiology
Volume63
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2007
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit