Genome editing by natural and engineered CRISPR-associated nucleases

Wen Y Wu, Joyce H G Lebbink, Roland Kanaar, Niels Geijsen, John van der Oost

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Genome editing by natural and engineered CRISPR-associated nucleases'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences