Genome editing in plants and crops: towards a modern biotechnology policy focused on differences in risks and broader considerations

Michelle Habets, Lilian van Hove, R. van Est

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Originele taal-2Engels
Plaats van productieThe Hague
UitgeverijRathenau Instituut
Aantal pagina's48
StatusGepubliceerd - 13 jun 2019

Citeer dit