Genome mining and metabolic profiling of the rhizosphere bacterium Pseudomonas sp. SH-C52 for antimicrobial compounds

Menno van der Voort, Harold Meijer, Yvonne Schmidt, Jeramie Watrous, Ester Dekkers, Rodrigo Mendes, Pieter C. Dorrestein, Harald Gross, Jos M Raaijmakers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

203 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Genome mining and metabolic profiling of the rhizosphere bacterium Pseudomonas sp. SH-C52 for antimicrobial compounds'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences