Genome organization influences partner selection for chromosomal rearrangements

P.J. Wijchers, W. de Laat

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Genome organization influences partner selection for chromosomal rearrangements'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences