Genome-resolved metagenomics of sugarcane vinasse bacteria

N. Cassman, Késia S. Lourenço, Janaina Braga do Carmo, Heitor Cantarella, E.E. Kuramae (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

233 Downloads (Pure)

Zoekresultaten