Genome-resolved metagenomics of sugarcane vinasse bacteria

N. Cassman, Késia S. Lourenço, Janaina Braga do Carmo, Heitor Cantarella, E.E. Kuramae (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

233 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Genome-resolved metagenomics of sugarcane vinasse bacteria'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Engineering & Materials Science

Earth & Environmental Sciences