Genome-Scale CRISPR Screening in Human Intestinal Organoids Identifies Drivers of TGF-β Resistance

Till Ringel, Nina Frey, Femke Ringnalda, Sharan Janjuha, Sarah Cherkaoui, Stefan Butz, Sumana Srivatsa, Martin Pirkl, Giancarlo Russo, Lukas Villiger, Gerhard Rogler, Hans Clevers, Niko Beerenwinkel, Nicola Zamboni, Tuncay Baubec, Gerald Schwank

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

80 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Genome-Scale CRISPR Screening in Human Intestinal Organoids Identifies Drivers of TGF-β Resistance'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences