Genome-scale phylogenies reveal relationships among Parastagonospora species infecting domesticated and wild grasses

D. Croll, P.W. Crous, D. Pereira, E.A. Mordecai, B.A. McDonald, P.C. Brunner

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Genome-scale phylogenies reveal relationships among Parastagonospora species infecting domesticated and wild grasses'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology