Genome sequencing of Nitrosomonas sp. AL212, an ammonia‐oxidizing bacterium adapted for growth at low ammonia concentrations

J. Norton, Y. Suwa, A. Bollmann, M.G. Klotz, L.Y. Stein, H.J. Laanbroek, D. Arp, L. Goodwin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit