Genome-wide CNV investigation suggests a role for cadherin, Wnt, and p53 pathways in primary open-angle glaucoma

Valeria Lo Faro, Jacoline B Ten Brink, Harold Snieder, Nomdo M Jansonius, Arthur A Bergen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

8 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Genome-wide CNV investigation suggests a role for cadherin, Wnt, and p53 pathways in primary open-angle glaucoma'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences