Genome-wide RNA Tomography in the zebrafish embryo

Jan Philipp Junker, Emily S Noël, Victor Guryev, Kevin A Peterson, Gopi Shah, Jan Huisken, Andrew P McMahon, Eugene Berezikov, Jeroen Bakkers, Alexander van Oudenaarden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Genome-wide RNA Tomography in the zebrafish embryo'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds