Genome-wide SNP detection in the great tit Parus major using high throughput sequencing

N.E.M. van Bers, K. Van Oers, H.H.D. Kerstens, B.W. Dibbits, R.P.M.A. Crooijmans, M.E. Visser, M.A.M. Groenen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Genome-wide SNP detection in the great tit Parus major using high throughput sequencing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences