Genome-wide survey indicates involvement of loci on canine chromosomes 7 and 31 in patellar luxation in Flat-Coated Retrievers

Ineke C M Lavrijsen, Peter A J Leegwater, Chalika Wangdee, Frank G van Steenbeek, Monique Schwencke, Gert J Breur, Freek J Meutstege, Isaac J Nijman, Edwin Cuppen, Henri C M Heuven, Herman A W Hazewinkel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Genome-wide survey indicates involvement of loci on canine chromosomes 7 and 31 in patellar luxation in Flat-Coated Retrievers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences