Genomic and exoproteomic diversity in plant biomass degradation approaches among Aspergilli

R.P. de Vries, Miia R. Makela, Marcos DiFalco, Erin McDonnell, Kristiina S. Hilden, Mao Peng, Igor V Grigoriev, Adrian Tsang

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)79-99
TijdschriftStudies in Mycology
Volume91
DOI's
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit