Genomic and Postgenomic Diversity of Fungal Plant Biomass Degradation Approaches

Ronald P. de Vries, Miia R. Makela

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

18 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)487-499
TijdschriftTrends in Microbiology
Volume28
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - jun. 2020

Citeer dit