Genomic and transcriptomic analysis of Laccaria bicolor CAZome reveals insights into polysaccharides remodelling during symbiosis establishment

Claire Veneault-Fourrey, Carine Commun, Annegret Kohler, Emmanuelle Morin, Raffaella Balestrini, Jonathan Plett, Etienne Danchin, Pedro Coutinho, A. Wiebenga, Ronald P de Vries, Bernard Henrissat, Francis Martin, J. van den Brink

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Genomic and transcriptomic analysis of Laccaria bicolor CAZome reveals insights into polysaccharides remodelling during symbiosis establishment'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences