Genomic comparison of chitinolytic enzyme systems from terrestrial and aquatic bacteria

Yani Bai, V.G.H. Eijsink, A.M. Kielak, J.A. Van Veen, W. De Boer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

12 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Genomic comparison of chitinolytic enzyme systems from terrestrial and aquatic bacteria'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology