Genomic DNA pooling strategy for next-generation sequencing-based rare variant discovery in abdominal aortic aneurysm regions of interest-challenges and limitations

M. Harakalova, I.J. Nijman, J. Medic, M. Mokry, I. Renkens, J.D. Blankensteijn, W.P. Kloosterman, A.F. Baas, E. Cuppen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

314 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Genomic DNA pooling strategy for next-generation sequencing-based rare variant discovery in abdominal aortic aneurysm regions of interest-challenges and limitations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds