Genomic flank-sequencing of plasposon insertion sites for rapid identification of functional genes

J.H.J. Leveau, S. Gerards, K. Fritsche, G. Zondag, J.A. Van Veen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  14 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Genomic flank-sequencing of plasposon insertion sites for rapid identification of functional genes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Medicine & Life Sciences