Genomic haplotype blocks may not accurately reflect spatial variation in historic recombination intensity

Koen J F Verhoeven, Katy L Simonsen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

8 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Genomic haplotype blocks may not accurately reflect spatial variation in historic recombination intensity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences