Genomic insights into the early peopling of the Caribbean

Corinne Hofman, K. Nägele, C. Posth, M.I. Orbegozo, Y. Chinique de Armas, S.T. Hernández Godoy, U.M. González Herrera, etc

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)456-460
TijdschriftScience
Volume369
Nummer van het tijdschrift6502
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit