Genomic landscape of rat strain and substrain variation

Roel Hermsen, Joep de Ligt, Wim Spee, Francis Blokzijl, Sebastian Schäfer, Eleonora Adami, Sander Boymans, Stephen Flink, Ruben van Boxtel, Robin H van der Weide, Tim Aitman, Norbert Hübner, Marieke Simonis, Boris Tabakoff, Victor Guryev, Edwin Cuppen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Genomic landscape of rat strain and substrain variation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences