Genomic organization of the segment polarity gene pan in Drosophila melanogaster

D. Dooijes, M. van Beest, M. van de Wetering, G. Boulanger, T. Jones, J.C. Clevers, M.A. Mortin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)45-52
TijdschriftMolecular Genetics and Genomics
Volume258
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit