Genomic selection on breeding time in a wild bird population

Phillip Gienapp (Co-auteur), Mario P. L. Calus, Veronika N. Laine, Marcel E. Visser

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

81 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Genomic selection on breeding time in a wild bird population'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences